Storitve

Odkrivanje smisla

Ljudje se pogosto znajdemo v situacijah, odnosih, okoliščinah, ko se vprašamo o smiselnosti dogajanja tako okrog nas kot tudi v nas samih. Sprašujemo se o lastnih čustvenih odzivih, o bremenih, ki smo si jih naložili in o izhodih, ki si jih želimo najti iz trenutnih čustvenih ali duševnih stanj. Včasih si želimo pobegniti iz situacije, včasih bi želeli ustaviti svet, včasih si želimo aktivno delovati in spreminjati smer, ki nam jo začrtuje življenje.  V najrazličnejših situacijah se vprašamo: Ali ima moje življenje sploh smisel? Kakšen je ta smisel?

Ne glede na to, v kakšnem življenjskem obdobju ali situaciji se trenutno nahajate in ne glede na to, da mislite, da ste v vaših razmišljanjih sami, temu ni tako. Vsak med nami se namreč sooča z vprašanji smiselnosti življenja, situacij, okoliščin, …, Ob težkih življenjskih situacijah (ko nepričakovano čustveno trpimo, zbolimo, izgubimo nekoga od bližnjih, ko razpadejo  odnosi, …)  pa morda v nas dozori tudi spoznanje, da je treba naše odločitve ponovno preveriti in razmisliti o naših izbirah. Povedano drugače – ponovno moramo osmisliti naše življenje.

Viktor E. Frankl je o življenjskem smislu izpostavil nekaj idej, o katerih spregovorimo tudi v logoterapevtskem pogovoru s klientom:

  • ne gre za to, kaj lahko pričakujemo od življenja, marveč za to, kaj življenje pričakuje od nas;
  • smisla ni mogoče izbrati, temveč ga je potrebno odkriti;
  • iskanje smisla je svobodno, hkrati pa tudi odgovorno ravnanje;
  • smisel se razlikuje od človeka do človeka in od trenutka do trenutka.

Vsak človek ima torej posebno poslanstvo v svojem življenju. To poslanstvo je njemu lastno. Nihče drug tega poslanstva ne more opraviti namesto njega. Prav zato je tudi vsako življenje edinstveno in ga nihče drug ne more živeti na enak način. 

Če človek ne najde smisla svojega življenja, situacije, v kateri se nahaja, odnosa, okoliščin, v katerih se znajde, se znajde v  bivanjski praznoti  – eksistencialnem vakuumu, to je v situaciji, kjer je vse brez-smisla in kjer kljub vsem zunanjim dobrinam, objektivnim možnostim in osebnim sposobnostim in talentom – ne najdemo volje, moči in smisla za naš naslednji korak. Če bivanjska praznota traja dlje časa, pa to lahko vodi v različne oblike deviantnega, destruktivnega in samodestruktivnega vedenja (dolgčas, noogene depresije, zasvojenost, kriminal, samomor itd.). Prav temu – da odkrijemo smisel, da nadaljujemo našo pot na način, ki je nam lasten, je namenjen logoterapevtski pogovor, v katerem odkrijemo, kaj je tisto, kar nas žene naprej in kaj je tisto, kar ne nespremenljivo, usodno in na kar nimamo vpliva.

Logoterapevtski pogovor- vse v življenju ima svoj namen in svoj smisel

Logoterapevtski pogovor po definiciji pomeni pogovor med klientom in logoterapevtom, ki klientu pomaga pri razmisleku o lastnem življenju, o poslanstvu in nalogi, ki mu je zaupana na tem svetu. Klient in logoterapevt se lahko pogovarjata tudi o že odkritem smislu ter novih priložnostih, ki jih življenje ponuja. Ne glede na to, v kakšni situaciji, okoliščinah, odnosu, težavah se nahajamo, ne glede na zlome, napake, občutke krivde, sramu, razočaranja, nesmisla, človeku niso zaprte vse poti, v vsaki situaciji lahko svobodno izberemo in se odločimo za nekaj, za nekoga, za naslednji korak. Predvsem pa se lahko odločimo, da ne bežimo od nečesa ali od nekoga.

Preteklost in vse, kar se je zgodilo, najsi bo dobro in slabo, je za nami, je v polju usodnega, na katerega nimamo več vpliva, v vsakem sedanjem trenutku pa ima človek možnost in priložnost nove izbire.

Poleg tega pa izvajamo tudi razbremenilne pogovore, s katerimi lahko odložite svoje skrbi, težave, obremenitve, s katerimi se soočate v trenutnem obdobju vašega življenja.

Za podjetja in poslovne partnerje – komuniciranje in odnosi z javnostmi

Svetovanje in strateško načrtovanje komunikacjiskih aktivnosti ter vodenje odnosov z javnostmi od A do Ž

Priprava komunikacijskega projekta, ki vsebuje celotno idejno zasnovo projekta, po potrebi pa se lahko dogovorimo tudi za pripravo celostne grafične podobe projekta.

Izvedba vseh PR aktivnosti, kar vključuje posvet z našimi strokovnjaki za PR, priprava izhodišč za PR aktivnosti, priprave seznamov vabljenih gostov, institucij, novinarjev, priprava prošenj za podporo kateri od institucij (vključeni tudi osebni in telefonski razgovori), zbiranje dodatnih informacij, v sodelovanju s poslovnim partnerjem priprava sporočil za javnost, analiza medijskih objav in rezultatov o projektu, priprava vsebin za spletne strani poslovnega partnerja

V celoti pripravimo in izvedemo novinarsko konferenco (pripravljanje adrem vabljenih medijev, vabil za novinarsko konferenco, gradiv, moderiranje novinarske konference, sporočilo za javnost po novinarski konferenci gradiva,  …), analiza medijskih objav po novinarski konferenci.

Pripravljamo vsebine in besedila za zloženke, brošure, publikacije ter ostale materiale, ki jih poslovni partnerji potrebujejo za ustrezno komuniciranje o svojem dogodku, izdelku, programu

S poslovnimi partnerji sodelujemo na področju organizacije dogodkov. Pripravimo celoten koncept in scenarij dogodka, vabilo in morebitno prijavnico za dogodek, zahvalna darila in napise za zahvalna darila, organiziramo, koordiniramo in v celoti skrbimo nad izvedbo dogodka, vključimo lahko tudi organizacijo moderatorja in pripravo besedila za moderatorja.

Pripravimo vam koncept radijske ali televizijske oddaje, nagradne igre

Sodelujemo pri oblikovanju medijskih treningov za zaposlene v podjetju oziroma poslovnem partnerju (organizacija, priprava treninga, izvedba).

Za posameznike

Svetovanje v povezavi z vašo komunikacijo v odnosu do partnerja, otrok, sorodnikov, sodelavcev v službi, vaših nadrejenih ali podrejenih.

Obvladovanje emocionalnih stanj v primeru neprijetnih, žalostnih in tragičnih življenjskih dogodkov (nasilno vedenje, agresivnost, nezvestoba, bolezen, smrt, izguba službe ali drugi travmatični dogodki, ki povzročajo žalovanje, soočanje s strahovi in življenjskimi izzivi.

Pomagamo pri iskanju rešitev in oblikovanju strpne komunikacije za razreševanje medosebnih konfliktov.

Izvajamo tudi različna izobraževanja in predavanja v povezavi s področji našega delovanja

Mala šola komuniciranja in svetovanje na področju odnosov z javnostmi.
V mali šoli komuniciranja in svetovanja na področju odnosov z javnostmi vas naučimo konkretnih metod in tehnik ter na praktičnih primerih prikažemo delovanje odnosov z javnostmi. V okviru našega izobraževanja sledimo konceptu “learning by doing” in vas preko nekaj uvodnih terminov naučimo praktičnih veščin, ki jih lahko uporabljate tako v svojem zasebnem kot tudi poslovnem življenju. V mali šoli odnosov z javnostmi spoznamo, kaj so to odnosi z javnostmi, seznanimo se z osnovnimi tehnikami odnosov z javnostmi in se naučimo uporabe osnovnih komunikacijskih orodij (adrema, napoved dogodka, novinarska konferenca, sporočilo za javnost, izjava za javnost, dogodek, delo z mediji, odgovori na novinarska vprašana, …). Predstavimo tudi osnovne značilnosti digitalnega marketinga.

Mala šola soočanja z življenjskimi težavami in težavnimi situacijami.
V mali šoli soočanja z življenjskimi težavami in težavnimi situacijami spregovorimo o nekaterih ključnih in najbolj pogostih težavah, s katerimi smo soočeni v življenju, kot so težave z otroci, partnerska nezvestoba, spopadanje in sprejemanje z zdravstvenimi težavami, ki vplivajo na naše psihično in duševno stanje, pogovor o težavah v službi s sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi, pogovor o verbalnem in psihičnem nasilju ter razreševanje medosebnih konfliktov. Z vajami in praktičnimi prikazi ter pogovorom skušamo razrešiti najtežavnejše situacije.

Prvi koraki spoznavanja logoterapije in logoterapevtskih tehnik za lepše življenje.
Logoterapijo je utemeljil dunajski psihiater in nevrolog Viktor E. Frankl, ki je dejal, da je logoterapija v smisel usmerjena psihoterapija. Logoterapija je pozitiven svetovni nazor, saj v življenju, kot ga razume logoterapija, ni položaja, ki bi bil zares nesmiseln. Logoterapija zagovarja, da je človeku vedno treba ponuditi pomoč, vendar pa se mu ne sme odvzeti odgovornosti. Logoterapija na človeka gleda kot na telesno, duševno in duhovno bitje, upošteva njegovo dostojanstvo in integriteto.

Logoterapija skuša biti prijateljica v duhu, kot pravi pregovor: “Prijatelj je nekdo, ki pozna melodijo tvojega srca in ti jo spet prikliče v spomin, ko jo pozabiš.”

Ob prvih korakih logoterapije spoznamo tehnike nasprotne namere (paradoksna intenca), namerno nepozornost (derefleksijo) in spremembo stališča. Prav tako se seznanimo s tehniko Sokratovskega pogovora, metodo skupnega imenovalca, se seznanimo s samopreseganjem in kljubovalno močjo duha.

Mala šola osnovnih principov vedskih znanj za obogatitev vsakdanjega življenja
V mali šoli na podlagi starodavnih vedskih znanj spregovorimo o ključnih mehanizmih delovanja človeka in s praktičnim delom odkrivamo najlepše dele svoje biti.

Vedski pogled na Življenje je integralen. Vedska znanja se ukvarjajo predvsem s spoznavanjem Sebe in Univerzuma, ki odsevata drug v drugem. Znan pregovor je da se mikrokozmos odraža v makrokozmosu in obratno. Prav vedska znanja učijo, da je celoten univerzum prisoten v vsakem živem bitju in obratno, vsako živo bitje je prisotno v univerzumu. Vedsko svetovanje ponuja integrativni model svetovanja in življenjskega vodstva, ki lahko pomaga ob drugih svetovanjih. Vedsko svetovanje ne zanika nobenih drugih tehnik ali življenjskega nazora, ne ukvarja se z religioznimi stališči, temveč nudi pomoč, svetovanje, izobraževanje za vsako osebo v vsakršnih življenjskih okoliščinah.

Vedsko svetovanja naslavlja celotno človeško bitje, prepoznava našo edinstvenost, ki je edinstvenost telesa, življenja, uma, zavesti. Vedsko svetovanje lahko uporabimo za vsa področja življenja ( osebnostno, poklicno, izobraževanje) in nudi pomoč na duhovni poti.  Z izobraževanjem na področju vedskih znanj, slušatelji spoznajo nekatere osnovne duhovne resnice in pridobijo znanja ter napotke za raziskovanje samega sebe ter lasten duhovni razvoj.

Izobraževanja na posamične teme pripravimo in izvedemo tudi na vašo željo.

Naročite se na naše e-novice